Uzstādītas norādes zīmes un jauni tūrisma informācijas stendi pie Kurzemes senajām svētvietām

Projekta “Senās kulta vietas – Baltijas jūras piekrastes kopīgā identitāte” ietvaros Kurzemē uzstādīti jauni tūrisma informācijas stendi un norādes zīmes pie senajām dabas svētvietām. Kopumā uzstādīti septiņi tūrisma informācijas stendi un vienpadsmit norādes zīmes, informē Kurzemes plānošanas reģiona pārstāve Zanda Zeidaka.

Tūrisma norādes zīmes uzstādītas uz Basu akmeni, Ventkalnu bedrīšakmeni, Dižstendes bedrīšakmeni, Māras kambariem, Dakterlejas svētavotu un Usmas Elku liepu.

Tūrisma informācijas stendi uzstādīti pie Ezerskolas Uprakmens un Uprliepas, Ventkalnu bedrīšakmens, Ķoniņciema Elku birzs, Māras kambariem, Usmas Elku liepas, Popraga daudzstumbru liepas un Ulmales Piņņu bļodakmens. Informācija stendos sagatavota latviešu un angļu valodā

Katrs no stendiem vērtējams kā unikāls, jo papildus aprakstam par tūrisma objektu to krāšņo arī kāds īpašs stāsts vai noderīgs tūrisma maršruts svētvietu maršrutu cienītājiem, informē projekta pārstāvji. Tūrisma norādes zīmes un informācijas stendi uzstādīti pie objektiem, kas iekļauti Kurzemes Seno dabas svētvietu tūrisma ceļvedī.

Jau iepriekš ziņots, ka Centrālbaltijas INTERREG IV A programmas projekta “CULT IDENTITY” mērķis ir veicināt  tūrisma attīstību projekta aptvertajos reģionos, kā resursu izmantojot senās dabas svētvietas kā arī nemateriālo kultūras mantojumu, kas saistās ar šiem objektiem. Vienlaicīgi tiek veikti šo vietu aizsardzības un saglabāšanas pasākumi, akcentējot senā kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību. Projekta “CULT IDENTITY” vadošie partneri ir Rīgas plānošanas reģions, piesaistot Vidzemes un Zemgales plānošanas reģionus. Kā ārvalstu partneri projektā piedalās Igaunijas nodibinājums “Hiite Maja” un Zviedrijas Gavleborgas novada muzejs.

Papildus informācija par projektu:  www.ancientsites.eu .

Zanda Zeidaka
Projekta vadītāja
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
tel. 67331492, mob. 26310077

www.kurzemesregions.lv

http://www.facebook.com/Cultidentity

http://www.youtube.com/watch?v=fIwsPkunIVE