Staro Vīna kalns Sabilē

9. decembris Sabilē būs neaizmirstams notikums divu iemeslu dēļ – svinēsim ceturtos Karstvīna svētkus un Sabile kļūs par festivāla „Latvijas Goda aplis” sastāvdaļu.

Sabiles Vīna kalns pārtaps par gaismas objektu. Mākslinieks Andris Millers un Sabiles kultūras nama vadītāja Gerda Zeberiņa ar gaismu un vizualizācijas palīdzību iecerējuši parādīt stāstu par Sabiles Vīna kalna rašanās vēsturi. Tā būs „Sabiles stilā” veidota, uz patiesiem faktiem balstīta animācija, bet tomēr Sabilei ar tik raksturīgo humora devu. Gaismu spēles un animācijas veidotas tā, lai tās būtu saistošas plašākai mērķauditorijai – arī bērniem, jo ar animāciju palīdzību tiks izstāstīta Sabiles Vīna kalna vēsture un ikviens varēs izbaudīt līdz šim Sabilē neredzētas gaismu spēles – Vīna kalns staros visiem. Par gaismas objektu pārtaps pat Vīna kalna biļešu tirgotavas būdiņa.

Sabiles Vīna kalns staros 9. decembrī, sākot no 17.00 līdz pat 21.00, ar vairākiem izrādīšanas seansiem.

Festivālu „Latvijas Goda aplis” visā Latvijā organizē biedrība „Staro 100”, kas projektam piešķir lielāko finansējuma daļu, savukārt atlikušo finansējumu Sabiles kultūras nams ieguvis, piedaloties Talsu novada kultūras projektu konkursā. Festivāls „Latvijas Goda aplis” notiks visā Latvijā, sākot no šī gada novembra līdz 2018. gada novembrim, aicinot vietējos iedzīvotājus iesaistīties kopīgā Latvijas simtgades svinēšanā. Latvijas pagasti un pilsētas apvienosies vērienīgā Latvijas koprades gaismas projektā „Staro Latvija”.

Festivāla ietvaros īpašs gods tiks izrādīts pilsētas Goda saimniekiem un Goda viesiem. Sabilē Goda saimnieku lomā iejutīsies „Sabiles sidrs” saimnieki Baiba un Aldis Circeņi, kuri kā Goda viesus savā „Sidra namā” uzņems tēlnieku Ojāru Arvīdu Feldbergu, mākslinieku Andri Milleru, Sabiles kultūras nama vadītāju Gerdu Zeberiņu un citus tuvākus un tālākus ciemiņus.

Svētku programma pieejama šeit: Programma_Karstvina_svetki_2017

Lai staro pilsēta ar odziņu!

Marta Rake-Lasmane,
Talsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste,
informācija publicēta no izdevuma
“Talsu novada ziņas” (2017.g. 1.dec.)

Programma_Karstvina_svetki_2017