Sabiles Vīna kalns ierindojies starp 50 nozīmīgākajiem objektiem Latvijas ainavu dārgumu sarakstā

No 15.augusta līdz 15.oktobrim vietnē www.ainavudargumi.lv ikviens tika aicināts paust savu viedokli un no 243 ainavām izvēlēties sev nozīmīgākās Latvijas ainavas. Pavisam balsošanas laikā tika saņemti 45 382 balsojumi un atbalsts tika pausts visām 243 izvirzītajām ainavām.

Balsojuma rezultāti tika apvienoti ar Ainavu ekspertu padomes balsojuma rezultātiem un rezultātā tapa 50 nozīmīgāko Latvijas ainavu saraksts, kuras visaptverošāk raksturo visus reģionus un ir nozīmīgas visā valsts mērogā. Šo 50 ainavu sarakstā ir iekļauta arī Abavas ielejas ainava no Sabiles Vīna kalna. Ainavu dārgumu krātuvē iekļauto ainavu saraksts alfabētiskā secībā ir pieejams šeit.

Turpmākajos mēnešos par šīm 50 ainavām elektroniskajā Ainavu dārgumu krātuvē tiks apkopota informācija, lai atspoguļotu ainavas mainību vairāku desmitu gadu griezumā gan fotogrāfiju, gan atmiņu stāstu veidā. Tāpēc aicinām ikvienu no 2017.gada 10.novembra līdz 2018.gada 14.februārim tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv iesniegt savu atmiņu stāstu, fotoattēlus un vēlējumus nākotnei par krātuvē iekļautajām ainavām, izvēloties ainavas no saraksta vai kartes.

Ja savus atmiņu stāstus par notikumiem un zīmīgām personībām vēlaties gatavot rokrakstā, lūgums tos ieskenēt un sūtīt uz elektroniskā pasta adresi ainavudargumi@varam.gov.lv. Rokrakstu un fotoattēlu skenēšanā un elektroniskā sūtīšanā palīdzību ir iespējams saņemt publiskajās bibliotēkās.

No iesūtītajiem fotoattēliem, stāstiem un vēlējumiem 2018.gadā tiks veidotas reģionālās izstādes un organizētas diskusijas. Diskusijās runās par to, kādu Latviju vēlamies redzēt nākamajās simtgadēs un darbiem, kas darāmi, lai ainavu dārgumu saglabātu nākamajām paaudzēm.

Ainavu dārgumi ir vietas un teritorijas Latvijas laukos, ciemos un pilsētās, ko uzskatām par īpašām reģiona un Latvijas vērtībām, neatkarīgi no to pašreizējā aizsardzības statusa un diženuma. Tās ir ainavas, kas spēj apstādināt ikdienas steigu, kuras vēlamies piedzīvot atkārtoti un kas satur īpašu vēstījumu, kuru vēlamies ierakstīt Latvijas vēsturē un nodot bērniem un mazbērniem.

Raksta sagatavošanā izmantota informācija no vietnes www.ainavudargumi.lv