Sabiles “Ēģipte”

Sabiles “Ēgipte” – atpūtas vieta

Sabiles “Ēģipte” ir Pārabavā esošā Abavas krastmala.

Šobrīd upes krasts ir ūdens izgrauzts un pāris metru platumā samērā gludām akmens plāksnēm klāts. Abava šajā vietā ir ļoti sekla. Savukārt netālu esošo labi kopto priežu koku pavēnī ir ideāla vieta sporta nodarbēm un telšu pilsētiņai.

Gar Sabiles “Ēģipti” – šo iecienīto sabilnieku atpūtas vietu – no Sabiles līdz atpūtas bāzei “Zviedru cepure” ved pastaigu maršruts “Zirgu taka” (takas garums – aptuveni 3 km). Ejot no Sabiles centra, taka sākas otrpus tiltam, kur kreisajā pusē ir neliels pastaigu celiņš. Iespējams, ka uz kokiem un stabiem pamanīsiet marķējumu – baltas strīpas. Beidzoties mājām, jāiet tikai taisni pa iebraukto ceļu paralēli upei.

Ka radies Sabiles “Ēģiptes” nosaukums

Sabiles “Ēģipte” savu nosaukumu dabūjusi no tā, ka šī vieta palu laikā pārplūst gluži kā Nīla Ēģiptē, taču Sabiles “Ēģipte” patiesībā ir priežu audze un smilšains klajums, kuri nekad nepārplūst.

Īstenību noskaidrot ir praktiski neiespējami, taču ir kāds nostāsts. Gandrīz droši zināms, ka nosaukums radies 20.gs. sākumā, jo tad šajā vietā rīkoti “Zaļumu svētki” pie Krievu kapiem un, kā redzams, vārds “Ēģipte” tad vēl nav pieminēts, bet jau 30-tajos gados tie paši “Zaļumu svētki” jau notikuši “Ēģiptē”.

Tad nu ļaužu atmiņās saglabājies stāsts par drēbnieka Krūkļa sievu Krūkleni, kura Sabiles muižas laikos 20. gadsimta sākumā piestrādājusi muižas lauku darbos. muižas pārvaldnieks, rīkojot darbus, teicis, ka rīt pusdienas jāņem uz darbu līdzi, jo visa diena būs jāpavada kviešu laukos aiz Krievu kapiem. Krūklene, kura nekad nav bijusi uz mutes kritusi, pasmējusies: “Nu tad jau rīt kā vecos Bībeles stāstos jāņem proviants līdzi un jāiet uz Ēģipti pēc kviešiem.

Muižas pārvaldniekam tas iepaticies un nākamajās dienās, rīkojot darbus, strādnieki vairs nav sūtīti uz Krievu kapiem, bet gan uz Krūklenes Ēģipti. Tā šis nosaukums iegājies. Tā vismaz vēsta Sabiles vēstures zinātāja Arnolda Dukāta pieraksti.

Atrašanās vieta: K.Barona iela, Sabile, Talsu novads
GPS koordinātes: 57.038273,22.579287