Sabiles baznīca atvērta apmeklētājiem sestdienās

Sabiles luterāņu draudze laipni aicina apmeklēt Sabiles ev.-lut. baznīcu, jo apmeklētājiem tā ir atvērta katru sestdienu no plkst. 11.00 – 15.00. Pārējā laikā par apmeklējumu varat vienoties pa tālr. 27841827 (Sabiles tūrisma informācijas centrs) vai 29960452 (evaņģēlists Māris Gross).

Sabiles baznīca ir īpaša, jo:
– šeit atrodas vecākais lietais zvans Latvijā (1450.g.);
– Sabiles baznīcas kancele ir vecākais saglabājies luterāņu baznīcas koka priekšmets Latvijā (būvēta ap 16.-17.gs.);
– kopš 1859. gada baznīcā skan ērģeles, kuras būvētas Drēzdenē.

Baznīcas adrese: Ventspils iela 4/6, Sabile, Talsu novads
GPS kooordinātas: 57.046928,22.572040
Dievkalpojumi notiek: svētdienās plkst. 13.00