Sabile saplaukusi jaunās krāsās – šeit aicina piesēst RAIBI SOLIŅI

Sabiles iedzīvotāji un ceļotāji varbūt ir ievērojuši, ka Sabilē dažādās vietās ir parādījušies krāsaini soliņi, raibi krēsli vai interesantas, ar sēdēšanas tēmu saistītas instalācijas. Sākums tam visam bija radošās personības Ievas Lāces ideja par soliņu izvietošanu Sabilē, lai izdaiļotu pilsētu, lai tā kļūtu atraktīvāka gan māmiņām ar bērniem, gan vecākiem cilvēkiem, gan arī tūristiem. Sabile piedāvā daudzas aktīvās atpūtas iespējas, bet tagad arī iespējas vienkārši pasēdēt.

Gan sabilnieki, gan tūristi ir aicināti izmantot Sabiles soliņus, lai atvilktu elpu, pavērotu apkārtni, atpūstos ar saviem iepirkumu maisiņiem vai ceļa somām vai arī nofotografētos, jo Sabilē nokrāsotie jau esošie soliņi vai izvietotie jaunie soliņi vai krēsli katrs ir ar savu īpašu raksturu, ar savu stāstu.

Pirmo krāsaino soliņu Sabilē izvietoja pati idejas autore Ieva Lāce kopā ar Sabiles vides gidu Māri Lāci. Šis soliņš atrodas pie ēkas Rīgas ielā 34 un to rotā Sabiles kultūras nama vadītājas Gerdas Zeberiņas teiciens: “No mazām lietām sastāv lielas lietas.” Ēkā, pie kuras atrodas soliņš, šobrīd ir izveidota vieta radošām nodarbēm “Sarades namiņš”.

Pēc pirmā soliņa parādīšanās Sabilē dažādās vietās kā sēnes pēc lietus turpināja rasties vēl citi soliņi, jo cilvēkus šī ideja ir uzrunājusi, un tā pat tiek attīstīta tālāk daudz plašāk nekā tikai soliņš kā atpūtas vieta. Šajā ziņā aktīva ir sabilniece Skaidrīte Mežzaķe, kura ir uzstādījusi vairākus soliņus, no kuriem daži pat ir kā veseli mākslas objekti, piemēram, soliņš, kas atrodas pie Skaidrītes mājas Lāčplēša ielā 9, ar pārējiem tam piederošajiem objektiem ir veltīts izglītībai. Skaidrīte ir izveidojusi arī soliņu – instalāciju – pļavā Barona un Liepu ielas krustojumā. Šai instalācijai ir dots nosaukums “Materiālisma atvars” un tam blakus atrodas naudas zirneklis, kuru Skaidrīte kā uzskatāmu objektu izmanto savos stāstījumos. Strautu ielā, netālu no bijušās Sabiles sinagogas ir realizēta cita Skaidrītes ideja – krēsliņi ar galdiņiem, kuri ir veltīti brāļiem un māsām. Skaidrītei padomā ir vēl citas pagaidām nerealizētas idejas par soliņiem.

Pasēdēt uz soliņa var arī pie Sabiles “Rokdarbu lādes” Pilskalna ielā 5 – šis bija viens no pirmajiem jaunajiem Sabiles soliņiem, un uz sēdēšanu aicina arī krāsains soliņš Lāčplēša ielā 9. Pavisam neuzkrītošs, raibs krēsls stāv pie ēkas stūra Rīgas ielā 27. Savukārt Raiņa ielā 5 ir uzstādīts ļoti atraktīvs un spilgts trīsdaļīgs soliņš, kas veltīts Sabiles ģerboņa krāsām. Sabiles krāsās ir nokrāsoti arī soliņi pie autobusu pieturas “Tornis” Meža ielā. Pie ēkas Barona ielā 11 ir izvietots puķains krēsls, kas uzskatāmi rotā sētas pagalmu, bet pašā Sabiles centrā piesēst aicina krēsliņi pie veikala “Bodīte 7” Rīgas ielā 4/6 un krēsls pie salona “Made” Rīgas ielā 9, uz kuru ved jaukas, krāsainas pēdiņas.

Īpaši krāsaini un atraktīvi sēžamie ir tapuši pie Sabiles kultūras nama Ventspils ielā 14, bet šeit Sabiles iedzīvotājiem vai viesiem būtu krietni jānopūlas, lai mēģinātu sekot aicinājumam pasēdēt, jo krāsainie krēsli pie kultūras nama ir ierīkoti kokos. Šī vieta arī ir atbalsts Ievas soliņu idejai, bet ideju ir realizējuši Sabiles Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi pasniedzēja Andra Millera vadībā. Kā saka skolas direktore Zinta Ošenberga, šie krēsli ir “Mūzu piesēdne”.

Ideju radošumā neatpaliek arī turpat no kultūras nama netālu esošais Sabiles sporta centrs, kurš atrodas Ventspils ielā 17B un pie kura ir novietots ar ziediem rotāts velosipēds, kas aicina sēdēt, bet tajā pašā laikā tomēr norāda uz nepieciešamību arī kustēties.

Radošu risinājumu soliņu jautājumā ir atradusi arī Sabiles aprūpes biedrība “Kalme” (Kr. Barona ielā 6), kura savus krēslus ir piemērojusi sava nama iedzīvotājiem – vecāka gada gājuma cilvēkiem. Krēsli pie “Kalmes” ir ērti, mīksti un omulīgi un vienu no tiem pat rotā uzraksts “Dieva ausī”.

Raksta autorei varbūt vēl acu skatam garām ir paslīdējis kāds Sabiles soliņš, un šo informāciju ik pa laikam vajadzētu arī aktualizēt, jo Sabilē nemanāmi parādās jauni soliņi, kuriem vēl, kā informēja idejas autore Ieva, pat ir pieejama krāsa, tāpēc tie, kuri vēl vēlas radoši izpausties veco soliņu izskaistināšanā vai jaunu soliņu veidošanā, ar Ievu droši var sazināties (telefons: 25479582).

Kopumā Sabilē ir pārkrāsoti jau bijušie soliņi, uztaisīti jauni soliņi vai nolikti krēsli aptuveni 15 dažādās vietās. Ikvienam ir iespēja ne tikai apskatīt jau pieminētos soliņus, bet varbūt atklāt arī jaunus. Ja pašlaik neplānojat apmeklēt Sabili, tad visu minēto Sabiles soliņu fotogrāfijas varat apskatīties Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes mājas lapas www.sabile.lv sadaļā “Galerijas”. Vislabāk, protams, soliņus vērot un izmantot sēdēšanai klātienē, izstaigājot pilsētu, tās skaistās, vēsturiskās, zināmās un mazāk zināmās vietas. Esiet mīļi gaidīti pasēdēt Sabilē – pilsētā ar odziņu!

Visu soliņu fotogrāfijas apskatāmas šeit.

Sanda Poriņa,
Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes
tūrisma organizatore