Putnu dienas Sabilē un Abavas pagastā

🐦2023.gada 2.aprīlī Sabilē un Abavas pagastā tika aizvadītas notikumiem bagātas putnu dienas pūpolsvētdienā!
🐦 Putnu dienu 2023 dabas un putnu izziņas pārgājiens noritēja Z/S Drubazas (Abavas pagastā) pļāvās, mežos un upmalā, kur ornitologa un biologa Ritvara Rekmaņa pavadībā vērojām, skaitījām, skatījāmies un klausījāmies putnus. Acīm un ausīm garām netika palaistas: sējas un baltpieres zosis, meža pīles, lielā gaura, peļu klijāns, dzērves, lauku baloži, zivju dzenītis, dižraibais dzenis, sila un lauku cīruļi, baltā cielava, sarkanrīklīte, zeltgalvīši, garastītes, purva zīlītes, zilzīlīte, lielā zīlīte, dzilnīši, lielā čakste, pelēkās vārnas, kraukļi, mājas strazds, žubīte, zaļžubīte, kaņepītis, dzeltenā stērste. Neizpalika arī meža pūces atriju preperēšana un putnu būrīšu darināšana. Putni priecēja lielus un mazus, kas bija ieradušies no Sabiles, Kandavas, Rīgas, Jūrmalas, Talsiem, Saldus, Rendas, Tukuma, Dobeles, Spāres, Pāvilostas, Brocēniem, Kuldīgas.
🐦Sabiles ielās sabilnieki un pilsētas viesi pūpolsvētdienā saņēma īpašo Sabiles kultūras nama putnu pūpolpērienu: “Slimība ārā, veselība iekšā!”
🐦Savukārt Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrā ar skanīgām, balsīm skatītājus priecēja bērnu vokālā grupa “Dzeguzīte” koncertā “Putnu dziesmas”.
Paldies visiem, kas Sabilē un Z/S Drubazas ņēma aktīvu dalību 2023.gada putnu dienās.