Bijusī Sabiles sinagoga

Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs

Bijušajā Sabiles sinagogā atrodas Talsu novada pašvaldības iestāde “Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs”, kura ir ikvienam atvērta izstāžu, pasākumu un tūrisma telpa.

Sabiles bijusī sinagoga atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Sabiles pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā, kas savukārt atrodas Īpaši aizsargājamā kultūrvēsturiskā teritorijā “Abavas ieleja” un īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – dabas parkā “Abavas senleja”.

Skvērā pie Sinagogas atrodas akmens, kas uzstādīts par godu Latvijas Republikas 80.dzimšanas dienai. Tā autors ir tēlnieks, Pedvāles mākslas parka direktors Ojārs Feldbergs.

Sabiles sinagogas vēsture

Sabiles sinagoga ir Sabiles ebreju kulta celtne (Sabilē 19.gs. beigās aptuveni 75% iedzīvotāju bija ebreji). Šī mūra ēka tika uzcelta 1890. gadā, bet celtnes pamati likti jau 1875. gadā.

Sabiles ebreju sinagoga tās sākotnēji paredzētajam mērķim tika izmantota līdz Otrajam pasaules karam.

Līdz 1970-tajiem gadiem pie sinagogas nebija laukuma kā mūsdienās. Tā vietā atradās vairākas ēkas, kuras tika nojauktas, lai Sabilē izveidotu skvēru.

PSRS laikā sinagogā bija ierīkota sporta zāle, ēka nonāca Sabiles augļu un dārzeņu kombināta īpašumā. Pēc tam ēka ilgu laiku bija tukša.

2000. gadā fonds “Abavas ieleja” un tēlnieks Ojārs Arvīds Feldbergs nopirka bijušo Sabiles sinagogu no SIA “Sabiles augļu un dārzeņu kombināts”.

Celtne tika daļēji restaurēta par Latvijas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Zviedrijas Nacionālās kultūras mantojumu pārvaldes līdzekļiem. Tika atjaunots arī padomju laikā likvidētais sinagogas balkons.

2016. gadā bijušā sinagoga un tai līdzās esošā piebūve nonāca Talsu novada pašvaldības īpašumā. Ēkai tika piešķirts valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss.

No 2018. līdz 2020. gadam, ieguldot savus un piesaistot ERAF projekta Nr. 5.5.1.0/17/I/008 “Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti” līdzekļus, Talsu novada pašvaldība atjaunoja bijušo sinagogas ēku un tās piebūvi, kā arī Sabiles pilsētas laukumu.

Informācijai: Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma centrs
Adrese: Strautu iela 4, Sabile, Talsu novads, LV-3294
GPS: 57.045441,22.572378
Tūrisma informācija: tālr.: 27841827; e-pasts: tic.sabile@talsi.lv
Mākslas un kultūras jautājumi: tālr.: 26655736; e-pasts: art.sabile@talsi.lv