Eiropas Kultūras mantojuma diena Pedvālē „Pastaiga kā mākslas darbs”

Eiropas Kultūras mantojuma dienu ietvaros, kuras šogad veltītas kultūrvēsturiskās ainavas tēmai, Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs aicina visus interesantus 10. septembrī plkst. 11:00 uz interaktīvu pastaigu kopā ar tēlnieku Ojāru Feldbergu. Jābūt gataviem pavadīt apmēram 4 stundas brīvā dabā. Interesenti aicināti piedomāt pie laika apstākļiem un brīvdabai piemērota apģērbā un līdzi ņemt sviestmaizes pusdienām.

 Pedvale_2

Pedvāle (Pidewalle) rakstītajos vēstures avotos pirmo reizi minēta līgumā, kas 1230.gada 17.janvārī noslēgts starp deviņiem Austrumkursas kungu novadiem, kuri ietilpa Vanemas zemē, un Rīgas Māras baznīcas doma kapitulu, Zobenbrāļu ordeni, Rīgas rāti un krustnešiem par nodevām un palīdzības sniegšanu cīņā pret pagāniem. Kopš tiem laikiem ir pagājuši septiņi gadsimti. Šai laikā saimnieciskās darbības, kultūras iespaidā un citu apstākļu dēļ ir mainījusies un attīstījusies Pedvāles ainava – Abavas ielejas kreisajā krastā blakus Sabiles pilsētai, teritorijā, kuru mēdz dēvēt par Kurzemes Šveici.