Dabas parks „Abavas senleja” un Abavas upe

Abavas upe

Abavas ieleja ir viena no izteiksmīgākajām senlejām Latvijā, tā ir izveidojusies ledus laikmeta ūdeņu kušanas rezultātā. Abavas upi uzskata par Latvijas visvecāko upi. Upes senleja ir 2 km plata un ap 30 m dziļa. Mūsdienu Abava ir 129 km gara.

Pati daba izveidojusi Abavas ieleju par vienu no skaistākajām vietām Latvijā. Ne velti Rainis ar Aspaziju, dzīvojot Tukuma apkārtnē 20.gs. 30-tajos gados, nodēvēja šīs vietas par “Kurzemes Šveici”.

Gar Abavu jau izsenis ir gājis vēsturiski nozīmīgs ceļš. Upes ielejas nogāzēs atrodas vairāki pilskalni, te izveidojušās divas senpilsētas – Kandava un Sabile.

Sabiles apkārtne ir bagāta ar dziļām gravām, priežu mežiem un te nav stāvoša ūdens, tādēļ tā ir teicama atpūtas un veseļošanās vieta plaušu slimniekiem. Miers, apkārtnes skaistie skuju un lapu koku meži, pakalni ar sauso gaisu un daudz saules – dara brīnumus.

Lai saglabātu Abavu un tās apkārtni, 1998. gadā Abavas ieleju iekļāva 100 pasaules apdraudētāko kultūrvēsturisko vietu sarakstā.

Abavas ieleja ietver Kandavas novadu, Talsu novada Sabiles pilsētu un Abavas un Ģibuļu pagastus, Kuldīgas novada Rendas un Rumbas pagastus, Ventspils novada Ugāles, Usmas un Zlēku pagastus.

Dabas parks “Abavas senleja”

Abavas upe ietilpst dabas parkā „Abavas senleja”, kurš ir dibināts 1999. gadā, bet aizsardzībā šī teritorija atrodas jau kopš 1957. gada. Dabas parka platība ir 14 933 ha un platības ziņā tas ir lielākais no 42 dabas parkiem Latvijā.

Abavas ielejā ietilpst kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma kopums, kas veidojies no 2. g. tūkst. p.m.ē. līdz mūsu ēras 20.gadsimtam: Abavas senleja ar kultūrvēsturiskajiem un dabas pieminekļiem, arheoloģijas, arhitektūras un mākslas pieminekļiem, kultūrvēsturisko ainavu.

Dabas parkam “Abavas senleja” ir piešķirts Eiropas Savienības aizsargājamās dabas teritorijas – Natura 2000 vietas un īpaši aizsargājamas kultūrvēsturiskas teritorijas statuss.

Dabas parkā “Abavas senleja” ir noteikti 11 aizsargājamie ģeoloģiskie dabas pieminekļi, tai skaitā iežu atsegumi, alas, avoti un ūdenskritumi. Līdzīgi kā citu upju ielejas arī Abavas ieleja ir floristiski bagāta, arī ar daudzām tikai Latvijas rietumu daļai raksturīgām sugām, piemēram, pie Kandavas atrodas Čužu purvs ar Latvijā vienīgo dabisko krūmu čužas augteni.

Tūrisma informācija dabas parkā “Abavas senleja”

Sabiles tūrisma informācijas centrs
Adrese: Strautu iela 4, Sabile, Talsu novads, LV – 3294,
Tālr.: 27841827;
E-pasts: tic.sabile@talsi.lv,

Kandavas tūrisma informācijas centrs
Adrese: Ūdens iela 2, Kandava, Tukuma novads
Tālr.: 63181150, 28356520
E-pasts: tickandava@tukums.lv