Abavas tautas namā 17. novembrī tika godināta Latvijas Valsts simtgade

Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas simtajai gadadienai par godu pagājušajā sestdienā Sabiles pusē atdzīvojās Abavas tautas nams, kura zāli rotā mākslinieka Žaņa Sūniņa monumentālās glezniecības sešas kompozīcijas, kuras datētas ar 1934. gadu. Gleznojumi ir tik izteiksmīgi, latviski un svētku noskaņu papildinoši, ka tie tika iedzīvināti svinīgā pasākuma scenārijā.

Pasākumā uzstājās Sabiles kultūras nama amatierteātris, kura darbošanos ar kokles spēlēšanu pavadīja Sabiles amatierteātra ilggadējā aktrise Līksma Sokolova, kura arī uzsvēra Abavas tautas nama nozīmīgumu pateicoties tā īpašajiem griestu gleznojumiem, no kuriem dažas ainas par godu Latvijas simtgades svinībām izspēlēja Sabiles amatierteātris. Pasākumu kuplināja arī Sabiles kultūras nama sieviešu koris, Sabiles kultūras nama bērnu teātra dalībnieki un Sabiles kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis, bet par mūziku un apskaņošanu rūpējās Vilnis Bumbiers.

Abavas tautas namā klātesošos svinīgi uzrunāja Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes vadītājs Zigmunds Brunavs, kurš īpaši uzsvēra to, ka ne jau viens var lielus darbus paveikt, bet nozīme ir kopīgam darbam, bet prieku un īpašo mājas sajūtu svētkos dod paši sabilnieki, pateicoties kuriem varam baudīt šo svētku priekšnesumus. Uz pasākumu bija uzaicināts arī Talsu novada domes deputāts Edmunds Demiters, kurš atgādināja, ka svarīgi ir apzināties to, ka mums ir pašiem sava valsts, jo daudzām tautām pasaulē tās nav, bet mūsu senči to ir izcīnījuši – mēs esam drosmīgāki, nekā ticam, mēs esam stiprāki, nekā izskatāmies, un mēs esam gudrāki, nekā mēs domājam.

Kā katru gadu šajā laikā, tika pasniegti arī Talsu novada Goda raksti un pateicības. Šogad pateicības saņēma Sabiles kultūras nama lietišķās mākslas kolektīvs, Sabiles kultūras nama sieviešu koris, bijušā Sabiles novada domes priekšsēdētāja Virma Poga, bijušā Sabiles novada domes priekšsēdētāja Lolita Neilande-Frīdenberga, bijušā Sabiles pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētāja Velga Krekovska, bijušā Abavas pagasta padomes priekšsēdētāja Maija Dubro un bijušā Abavas pagasta padomes izpildkomitejas priekšsēdētāja Ruta Akmeņlauka.

Savukārt Talsu novada Goda rakstu saņēma un Sabiles novada Goda grāmatā par nozīmīgu ieguldījumu Sabiles pilsētas un Abavas pagasta novadpētniecības darbā tika ierakstīta Ināra Šteinberga, kuras sarakstītā grāmata “Toreiz Sabilē” tiks atklāta šā gada 24. novembrī Sabiles “Sarades namiņā” (Sabilē, Rīgas ielā 34). Par ilggadēju, nozīmīgu un radošu ieguldījumu Talsu novada kultūras dzīvē Talsu novada Goda rakstu saņēma un Sabiles novada Goda grāmatā tika ierakstīts Sabiles kultūras nama amatierteātris, kuram šis gads ir jau 25. sezona.

Lai atcerētos mūsu Senčus un pieminētu Valgales pagasta zudušās mājas, svinīgajā pasākumā tika rādīta prezentācija ar fotogrāfijām no piemiņas brauciena, kurā sabilnieku komanda devās uzstādīt koka plāksnītes ar Valgales pagasta zudušo māju vārdiem. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā Valgales pagastā atradušās 110 mājas. Visās dzīvoja ģimenes un svinēja 18. novembri. Izsūtījumu, kara, varas maiņu un citu iemeslu dēļ zudusi 71 māja, no tām Rodavciemā – 11, bet Rumbciemā – 10. Šobrīd apdzīvotas šeit ir vien 39 mājas.

Pēc svinīgā pasākuma tā dalībnieki un apmeklētāji tika aicināti arī uz tautas balli, kurā spēlēja Ingars un Raitis.

Lai gan daudzas ēkas un cilvēkus jau paņēmis laiks, viņu piemiņa dzīvo mūsdienu cilvēku atmiņās, tāpēc tik nepieciešami, saliedējoši un iedvesmu sniedzoši ir ikgadējie Latvijas Valsts svētki novembra vidū.

Vairāk fotogrāfiju no pasākuma apskatāmas šeit.

Sanda Poriņa,
Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes
tūrisma organizatore