17. novembrī Abavas tautas namā Latvijas neatkarības pasludināšanai veltīts sarīkojums

Abavas tautas namā
17. novembrī plkst. 18.00
notiks sarīkojums
veltīts Latvijas neatkarības pasludināšanas 100. gadadienai
un Talsu novada goda balvu pasniegšana
“Latvijā iegleznoti”.

20.30 – 1.00 tiks rīkota tautas balle
Spēlēs Ingars un Raitis.
Ieeja: brīva.

Abavas tautas nams atrodas 7 km no Sabiles.

Par Abavas tautas nama vēsturisko vērtību:  Abavas tautas nams ir uz Valgales muižas kungu mājas pamatiem 1927./29. gadā pārbūvētā divstāvu mūra ēka, kuras interjerā tika iekārtota zāle ar mākslinieka Žaņa Sūniņa monumentālās glezniecības sešām kompozīcijām. Gleznojumi zālē ir uz apmetuma un tiek datēti ar 1934.gadu. Viss griestu laukums, ieskaitot sānu slīpnes pret iekšsienu un koka stabiem loga pusē, ir sadalīts ornamentu ietvertos laukumos. Griestu centrā ir stilizētiem tautiskiem rakstiem piepildīts rombveida gleznojums, bet sānu slīpnēs – pa trim Ž.Sūniņa figurālajām kompozīcijām katrā pusē. Mākslinieks pievērsies tautiskā romantisma tēmām, gleznojot pieguļniekus, arāju, medniekus, labības vācējas un simboliskas ainas ar tautu meitu, kuras dziedājumu pavada vecs koklētājs ar jaunu stabulētāju un latvju dievības tēla ar bērniem. Gleznojumus 1997.gadā tīrījis un nostiprinājis restaurators S.Astičs.

17. novemrbris Abavas tautas namā