Sabiles TIC

Sabiles Tūrisma informācijas centrs

Adrese: Pilskalna iela 6, Sabile, Talsu novads, LV – 3294,
Tālr.: 27841827; 63252344
E-pasts: tic.sabile@talsi.lv, tic_sabile@inbox.lv

Darba laiks:
Pirmdiena: 9.00 – 17.00
Otrdiena: 9.00 – 18.00
Trešdiena: 9.00 – 17.00
Ceturtdiena: 9.00 – 17.00
Piektdiena: 9.00 – 16.00
Sestdiena: slēgts
Svētdiena: slēgts

Sabiles TIC vēsture

Sabiles Uzņēmējdarbības informācijas un atbalsta centrs tika izveidots 1999. gadā ar Reģionālā fonda atbalstu. Sākumā tas bija paredzēts kā centrs, kas palīdz uzņēmējiem un pašvaldības iestādēm sagatavot projektu pieteikumus dažādiem fondiem, sastādīt biznesa plānus. Regulāri tika veidota un papildināta fondu datu bāze, vākta informācija par kārtējiem projektu konkursiem.

2000.gadā tika iesākts jauns centra darbības virziens- pieaugušo izglītība. Tika organizēti angļu valodas kursi uz vietas Sabilē, notika vairāki semināri uzņēmējiem par likumdošanu. Tiek apkopota informācija par pieaugušo izglītības un darba iespējām, šo informāciju centrā var saņemt jebkurš interesents.

2001. gadā uz Uzņēmējdarbības informācijas un atbalsta centra bāzes tika izveidots Sabiles novada tūrisma informācijas centrs (TIC), kura uzdevums ir vākt un apkopot tūrisma informāciju par Sabiles novadu, veidot sadarbību Abavas ielejas ietvaros un ar citiem TIC Latvijā, organizēt ekskursijas, sniegt konsultācijas klientiem, kas ierodas centrā, organizēt seminārus uzņēmējiem, kas darbojas tūrisma jomā.

2001. gadā centrs ir iesācis veikt pašvaldības informācijas centra funkcijas. Tiek veidota novada avīze kā vispusīgs informācijas līdzeklis par novadā un pašvaldībā notiekošo novada iedzīvotājiem. Plānots veidot un izdot pašvaldības informatīvo materiālu ar visu iedzīvotājiem nepieciešamo informāciju. Nākotnē paredzēts, ka centrā tiks sagatavoti dokumenti, kas nepieciešami iedzīvotājiem, lai nokārtotu savus jautājumus novada domē.

Ar 2002. gadu paredzēts, ka centrs sāks darboties kā Sabiles novada INFORMĀCIJAS CENTRS.

2002. gada maijs – septembris: Informācijas centrs darbojas bez tā vadītājas Dagnijas Kalniņas. Informācijas centrā kā vadītājas p.i. strādā Ansis Bērziņš. Šajā laikā centrs pārstāj darboties tādos virzienos, kā pieaugušo izglītība (PI), to turpina sociālais darbinieks, un uzņēmējdarbības attīstība (UA). Arī pārējo plānoto pakalpojumu spektrs paliek nerealizēts. Informācijas centrs koncentrējas uz tūrisma informācijas sniegšanu, ekskursiju organizēšanu un tūrisma objektu un vides sakārtošanu. 2002. gada vasarā tiek izdots pirmais Sabiles novada tūrisma buklets. Joprojām tiek izdots Sabiles novada domes izdevums Sabiles Novada Vēstnesis.

2002. gada oktobris – decembris – informācijas centra darbība apstājusies.

2003. gads – Sabiles novada informācijas centrs turpina darbību divos virzienos: tūrisma informācijas sniegšana un pašvaldības informatīvā izdevuma “Sabiles Novada Vēstnesis” sagatavošana. Kā prioritāte tiek izvirzīta ekskursiju organizēšana pa Vīna kalnu un Sabiles novadu un informācijas sniegšana tūristiem par apskates objektiem un atpūtas iespējām novadā. Tiek sniegta arī  informācija par tūrisma iespējām Kurzemē un citos Latvijas novados. Informācijas centrā pieejams Interneta pieslēgums.

Ar 2010. gada 1. februāri, sakarā ar pašvaldības darba reorganizāciju, līdzšinējam Sabiles novadam (Sabiles pilsētai un Abavas pagastam) iekļaujoties Talsu novada pašvaldības sastāvā,  Sabiles TIC darbība uz laiku tiek pārtraukta.

2010. gada tūrisma sezonā Sabilē strādā Talsu novada tūrisma informācijas centra darbinieks.

No 2011. gada 1. marta Sabiles TIC strādā Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes tūrisma organizatore Marta Bumbiera.

No 2012. gada 6. augusta Sabiles TIC strādā Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes tūrisma organizatore Laura Markusa-Mārtinsone

No 2016. gada 10. oktobra Sabiles TIC uz noteiktu laiku strādā Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldes tūrisma organizatore Sanda Poriņa.